17.10.2019

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16 października 2019 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rokZarządzenie nr 226/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok Projekt Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego io wolontariacie, na 2020 rok

Czytaj więcej...

stypendia

27.09.2019

Stypendia dla najzdolniejszych

    Podczas sesji  Rady Gminy wyróżniono dzieci i młodzież z  Gminy Ujazd, którzy otrzymali  stypendia za wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne.     Na Stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne przeznaczono kwotę 18 400,00 złotych, zaś na nagrody dla zawodników wyróżniających się  osiągnięciami w dziedzinie sportowej – kwotę  4 500,00 zł.

Czytaj więcej...

25.09.2019

''Poznajemy Powiat Tomaszowski'' - XVI Rodzinny Rajd Rowerowy z Olimpijczykami

Czytaj więcej...

25.09.2019

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - Mikrogranty "Łódzkie na plus"

Czytaj więcej...

19.09.2019

Biuro ZGKIM będzie nieczynne

Czytaj więcej...

a

13.09.2019

Nowe połączenia autobusowe i zintegrowany bilet PKS

TrasyTrasa 1Trasa 2 Trasa 3Trasa 4Trasa 5Trasa 6

Czytaj więcej...

11.09.2019

Zaproszenie na spotkanie informacyjne pn. „Postaw na własny biznes”

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Postaw na własny biznes”. Spotkanie odbędzie się 26 września 2019 r., w godz. 10:00 – 12:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro. Podczas spotkania zostaną omówione możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych: poniżej 29 roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; powyżej 30 roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;  zamieszkałych na obszarach wiejskich - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020; w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w ramach Instrumentów zwrotnych; programy akceleracyjne – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3711-spotkania-informacyjne-pn-postaw-na-wlasny-biznes  pod przyciskiem „Weź udział”, do 2 dni przed spotkaniem. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ul.Tuwima 22/26,  90-022 Łódź Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie Ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13 www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej...

Sukces Skrzynkowianek i Łucy Babek w Głownie

09.09.2019

Sukces Skrzynkowianek i Łucy Babek w Głownie

W sobote w Głownie odbyły się XII Artystyczne Spotkanie Seniorów "Czar Jesieni". Między ponad 40. zespołami znakomicie zaprezentowały się nasze panie z zespołów Skrzynkowianki i Łucy Babki. W swoich kategoriach okazały się bezkonkurencyjne i zdobyły pierwsze miejsca w kategoriach: kabaret i zespół śpiewaczy.Przypominamy, że obu zespołom akompaniuje na akordeonie Mirosław Zieliński. Kierownikiem zespołu Skrzynkowianki jest Halina Haliniak a Łucy Babek Michał Pająk.

Czytaj więcej...

awaria

06.09.2019

Kontynuacja prac nad usunięciem awarii Stacji Uzdatniania Wody w Osiedlu Niewiadów

Czytaj więcej...

kanalizacja

04.09.2019

Prace projektowe dot. zadania pn: ''Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki''

Czytaj więcej...

03.09.2019

Komunikat ZGKiM

Czytaj więcej...

apel

02.09.2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd

Czytaj więcej...

28.08.2019

Zaproszenie na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju Tematem szkolenia będą : MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia. MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe  i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT). MODUŁ III -  produkt lokalny;  sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD   Zgłoszenie (formularz dostępny w  materiałach do pobrania ) proszę przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd   W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  MATERIAŁY DO POBRANIA:1. Formularz zgłoszenia WORD2. Formularz zgłoszenia PDF3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czytaj więcej...

DOŻYNKI  2019

16.08.2019

DOŻYNKI GMINNE - ŚWIĘTO PLONÓW 2019

Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz Przewodniczący Rady Gminy Ujazd Grzegorz Wilkowski                                          SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

Czytaj więcej...

05.08.2019

Biznes na PLUS - Wydłużony czas przyjmowania zgłoszeń!!!

Wszystkich tych, którzy jeszcze nie zgłosili się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” - gorąco zachęcamy do udziału!!!! Dla WAS wydłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do 15 sierpnia 2019 r. Można się zgłaszać w 4 kategoriach: „Świadomi w biznesie”- Nagroda Publiczności „Eksportowy Produkt Roku” „Łódzkie – projekt przyszłości” „Łódzkie – Edukacja dla Biznesu” Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/  Liderów poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Biznes na PLUS”, która odbędzie się w pierwszym dniu XII Europejskiego Forum Gospodarczego 16 września 2019 r.

Czytaj więcej...

05.08.2019

Planujesz inwestycję? Uzyskaj zwolnienie podatkowe

ŁSSE S.A. udziela wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym realizować nowe inwestycje w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT. Wymagane nakłady inwestycyjne są obecnie dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

26.07.2019

Wybory do Izby Rolniczej 2019 r.

W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się Wybory do Izby Rolniczej. Głosowanie w godzinach: od 8:00 do 18:00Lokal wyborczy: Budynek Urzędu Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 UjazdLista kandydatów: 1. Chwaliński Rafał, Mariusz2. Kotynia Mariusz, Jacek3. Wojciechowski Hieronim, Jerzy

Czytaj więcej...

Aktywni Seniorzy Ujazdu

25.07.2019

Aktywni Seniorzy Ujazdu

Jest czas na zabawę i czas na modlitwę - tak mawiali nasi rodzice i dziadkowie. Z tej prawdy korzystają też seniorzy z Koła Emerytów z Ujazdu. Ledwo przebrzmiały dźwięki muzyki, przy której członkowie Koła z Ujazdu bawili się 6 lipca przy grillu na placu sołeckim w Ujeździe, a już 17 lipca pojechali na wycieczkę do Częstochowy przed oblicze Matki Bożej. Chcieli podziękować za opiekę i troskę oraz prosić o dalsze nieustanne czuwanie nad nimi, abyśmy mogli się cieszyć jeszcze długie lata swoją aktywnością. W drodze powrotnej odwiedzili dodatkowo Dolinę Miłosierdzia w Częstochowie, gdzie  księża i bracia pallotyni prowadzą Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od kilku lat buduje się nowy budynek sanktuarium. Ostatnio emeryci z Ujazdu byli w tym miejscu 4 lata temu. Z radością obejrzeli jaki jest postęp prac budowlanych i byli pod ogromnym wrażeniem tego, co po tym czasie udało się im zobaczyć. Kiedy odwiedzą kolejny raz to sanktuarium, na pewno wszystkie prace będą ukończone, jak zapewnił ich ksiądz pallotyn, który przedstawił im historię tego miejsca. Wróciliśmy do domu rozmodleni, uduchowieni aby po krótkim wypoczynku zabrać się do dalszego działania na rzecz swojego koła.  Wiesława Jagiełło Prezes Koła Emerytów Ujazd                                                                                                           

Czytaj więcej...

24.07.2019

Konkursu „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 roku. Finał Konkursu odbędzie się 7 października 2019 roku podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przesyłania zgłoszeń. Szczegóły:  https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/Karta zgłoszeniaRegulamin Konkursu  

Czytaj więcej...

17.07.2019

Rekrutacja do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka