29.11.2019

,, Ujazd Wzorową Gminą - Lider Przedsiębiorczości”.

Gmina Ujazd została nagrodzona „Statuetką wzorowych”, jako samorząd, który w ostatnich latach przeprowadziły szereg inwestycji i zrealizowały programy podnoszące, jakość życia mieszkańców.

To ogromne wyróżnienie zarówno dla władz gminy, przedsiębiorców jak i społeczności lokalnej.

Co zaakcentował podczas dekoracji Statuetką ,,Lidera Przedsiębiorczości” Wójt Artur Pawlak.

      Odbierając nagrodę podziękował podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy Ujazd i zadedykował im tę statuetkę podkreślając jak ważna:,, jest współpraca pomiędzy samorządem gminnym a przedsiębiorcami”.

Wzorowa Gmina to konkurs Ogólnopolski organizowany, co 4 lata.  "Statuetka Wzorowych"- przyznawana jest przez Kapitułę samorządom, które wyróżniają się tworząc klimat przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom. Konkurs Wzorowa Gmina to docenienie ciężkiej pracy Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.    Ideą konkursu jest motto „Ucz się od najlepszych”! To właśnie takie miasta i gminy mają być wzorem dla innych samorządów, szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, m. in: edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie. Cieszymy się, że taka gminą jesteśmy na arenie ogólnopolskiej.

Wyszukiwarka