20.11.2019

Podsumowanie Lokalnego Programu Mikrograntów Ujazd 2019

W dniu 20 listopada odbyło się podsumowanie Lokalnego Programu Mikrograntów pn: „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych Ujazd 2019”. Celem głównym Lokalnego Programu Mikrograntów było zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Ujazd, zwiększenie aktywności mieszkańców i ich zaangażowania w życiu publicznym oraz rozwój młodych organizacji działających na terenie Gminy Ujazd poprzez wsparcie (finansowe oraz doradcze) inicjatyw podejmowanych przez:  Mieszkańców gminy działających w formule grupy nieformalnej lub samopomocowej tj. zespołu osób wspólnie realizujących lub chcących zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej.

Grupa musiała liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna mogła złożyć wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełniły rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej. 

W wyniku łącznej oceny (formularza wniosku i prezentacji) mikrodotacje otrzymali:

1 Tytuł: Porankowe animacje

Wnioskodawca/ Realizator: Fundacja Poranek

Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł

2 Tytuł: Zdrowe inspiracje - Sałatkowe Love

Realizator: Grupa nieformalna Zdrowo zakręceni

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura

Wnioskowana mikrodotacja: 3 080,00 zł

3 Tytuł: Ping i Pong po niewiadowsku

Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dar Serca”

Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł

4 Tytuł: Niecodziennie o codzienności w Niewiadowie

Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niewiadów

Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł

5 Tytuł: Fundament pod przyszłe jutro - wspólne zagospodarowanie terenu piknikowego - ułożenie kostki brukowej i założenie trawnika

Wnioskodawca /Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Działajmy razem” w Sangrodzu (rejestr KRKGW)

Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł

6 Tytuł: (Nie)plac zabaw

Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura

Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł

7 Tytuł: Będę dzielny

Realizator: Grupa nieformalna Trzej muszkieterowie

Wnioskodawca: Fundacja Poranek

Wnioskowana mikrodotacja: 2 800,00 zł

8 Tytuł: Igłą i nicią haftowane - lokalnie i regionalnie

Realizator: Grupa nieformalna Grupa nieformalna Łucy Babki

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura

Wnioskowana mikrodotacja: 2 750,00 zł

9 Tytuł: Zatrzymać ulotną chwilę

Wnioskodawca /Realizator: Towarzystwo Senioralne Komfortowe Życie

Wnioskowana mikrodotacja: 3 070,00 zł

10 Tytuł: Ćwiczyć każdy może

Wnioskodawca /Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach (rejestr KRKGW)

Wnioskowana mikrodotacja: 2 600,00 zł

11 Tytuł: Zdrowo i odlotowo

Wnioskodawca /Realizator: Uczniowski Klub Sportowy Orlik Ujazd

Wnioskowana mikrodotacja: 2 700,00 zł.

 

Łączna kwota Mikrodotacji dla gminy Ujazd wyniosła 32000 zł. Serdecznie gratulujemy Władzom Gminy Ujazd,  Centrum OPUS, Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich,   wnioskodawcom, realizatorom,

Wyszukiwarka