03.07.2019

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy

                                                                

Wójt Gminy Ujazd informuje,  że na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej dla obszaru Polski. W piątym okresie raportowania tj. od 30 czerwca 2019 r. , stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze województwa łódzkiego. Zgodnie z tym monitoringiem tegoroczna suszą dotknięty został również teren Gminy Ujazd. Zagrożenie susza rolniczą występuje wśród upraw:

1.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe- na glebach kategorii I ( gleba lekka- piasek luźny, pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty),

2.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepak, rzepik, krzewy owocowe – na glebach kategorii II ( gleba lekka- piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty, piasek słabo gliniasty mocny pylysty).

W związku z powyższym informuję mieszkańców Gminy Ujazd o możliwości składania w tutejszym Urzędzie pisemnych wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( suszy). Przy wypełnianiu wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym
do ARMIR. Termin złożenia wniosku musi umożliwić komisji lustrację upraw na polu. Wniosek złożony po zbiorze plonu danej uprawy albo jej likwidacji będzie rozpatrzony negatywnie.
Jednocześnie komisja ds. szacowania strat zwraca się z uprzejmą prośbą  o przekazywanie wniosków do 15 lipca 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe pokój 11, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ug.ujazd.com.pl oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodzkie.eu


Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach

Oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach

           

Wyszukiwarka