25.06.2019

Wybory do Izby Rolniczej 2019 r.

1. Pismo do Gmin dot. wyborów do Izb Rolniczych - LINK

 

2. Uchwała Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - LINK

 

3. Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - LINK

 

4. Zgłoszenie kandydata - LINK

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - LINK

 

6. Oświadczenie o niekaralności - LINK

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - LINK

 

8. Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury z dopiskiem - LINK

 

9. Składy Komisji Okręgowych ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku - LINK

Wyszukiwarka