14.01.2019

I otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury


Zarządzenie 11_2019.pdf

ogłoszenie.pdf

oferta- nowy wzór.docx

sprawozdanie- nowy wzór.docx

uchwała.pdfWyszukiwarka