W środę, 09 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ujeździe odbyła się uroczystość jubileuszy 50- lecia pożycia małżeńskiego 18-stu par i 60-lecia 6-par, które swoje święto obchodziły w 2020r. jednak ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju uroczyste wręczenie medali nadanych przez Prezydenta RP możliwe było dopiero teraz.  Wójt Gminy Artur Pawlak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał aktu dekoracji medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz złożył Jubilatom życzenia i gratulacje wręczając bukiet kwiatów, prezent oraz słodki upominek.  Na spotkanie przybyły pary w jednogodzinnych odstępach czasowych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Do par które nie mogły dotrzeć na uroczystość prezenty i odznaczenia zostały dowiezione przez pracowników USC.

14.06.2021

Jubileusze pożycia małżeńskiego.

W środę, 09 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ujeździe odbyła się uroczystość jubileuszy 50- lecia pożycia małżeńskiego 18-stu par i 60-lecia 6-par, które swoje święto obchodziły w 2020r. jednak ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju uroczyste wręczenie medali nadanych przez Prezydenta RP możliwe było dopiero teraz.

Wójt Gminy Artur Pawlak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał aktu dekoracji medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz złożył Jubilatom życzenia i gratulacje wręczając bukiet kwiatów, prezent oraz słodki upominek.  Na spotkanie przybyły pary w jednogodzinnych odstępach czasowych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Do par które nie mogły dotrzeć na uroczystość prezenty i odznaczenia zostały dowiezione przez pracowników USC.


 50- lecie pożycia małżeńskiego

1.      Bączyk Halina i Bączyk Jan                                                                      Osiedle Niewiadów

2.      Białkowska Halina i Białkowski Antoni                                                  Łominy

3.      Dębiec Dominika i Dębiec Marian                                                          Ujazd

4.      Dołowiec Stanisława i Dołowiec Edward                                                Józefin

5.      Kamocka Halina i Kamocki Eugeniusz                                                   Ujazd

6.      Karp Wiesława i Karp Stefan                                                                   Kolonia Dębniak

7.      Kisiel Elżbieta i Kisiel Zdzisław                                                                 Skrzynki

8.      Krawędzka Marianna i Krawędzki Eugeniusz                                       Ujazd

9.      Łozowska Jadwiga i Łozowski Jan                                                           Osiedle Niewiadów

10.   Mazurek Wiktoria i Mazurek Andrzej                                                      Ujazd

11.   Mazurek Janina i Mazurek Stanisław                                                      Wykno

12.   Muskała Janina i Muskała Marek                                                             Osiedle Niewiadów

13.   Pawlak Barbara i Pawlak Zdzisław                                                          Sangrodz

14.   Pietruczuk Alina i Pietruczuk Wiesław                                                    Ujazd

15.   Przybysz Elżbieta i Przybysz Andrzej                                                      Osiedle Niewiadów

16.   Skibińska Anna i Skibiński Wiesław                                                        Buków

17.   Świderek Wiesława i Świderek Jerzy                                                      Kolonia Olszowa

18.   Włodarczyk Pelagia i Włodarczyk Jan                                                     Skrzynki

 

 

60- lecie małżeństwa

1.      Friedrich Wiesława i Friedrich Jerzy                                                       Ujazd

2.      Jędrzejewska Hanna i Jędrzejewski Ryszard                                         Ujazd

3.      Kotynia Krystyna i Kotynia Jan                                                                Łączkowice

4.      Kowalska Barbara i Kowalski Mieczysław                                             Dębniak

5.      Smółka Daniela i Smółka Jan                                                                   Osiedle Niewiadów

6.      Szafrańska Honorata i Szafrański Tadeusz                                           Osiedle Niewiadów