18.02.2021

Ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy

    W związku z przygotowywaniem przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027, zwracamy się do mieszkańców Gminy o wypełnianie ankiet, które przyczynią się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu wyznaczone zostaną cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte w dokumencie strategicznym - Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027.

Ankiety można wypełniać online lub ręcznie drukując ankietę, którą należy wrzucić do pojemnika znajdującego się
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41. 

Poniżej znajdują się ankiety do wypełnienia w wersji online w załączniku ankiety w wersji do wydruku, prosimy Państwa
o wypełnienie ankiety dla mieszkańców oraz przedsiębiorców MSP.

Ankiety do wypełnienia online:

dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwxy6u41P1kofh8ROf74dpK20WC6nvzj_TjC2nIK2DoBSDA/viewform?usp=sf_link

dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjj15vlGzw3185pNjJHlSgCyIoAdotwx-iwSIWjVliUkljg/viewform?usp=sf_link

dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSxEBxxVo4nAECnR-y8KL7UgT0MsYhv-4ej0peJR_K3lWfA/viewform?usp=sf_link

dla osób bezrobotnych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPqRN-NO5GS8XnncZI_cE3c3jBblJvoow4t1-TVp1FKkFyA/viewform?usp=sf_link

dla osób pracujących:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFS7Hn5aPUVtf01JiDvpyeedHnJK4DAC0RRWOPGobZCewLBg/viewform?usp=sf_link

dla przedsiębiorców MSP:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5X-DruKkJ9f4eUeP1LbsNEJoISnQFEyhtUyhXTSeXUsuNCg/viewform?usp=sf_link

dla osób niepełnosprawnych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXpL9cQ3mtMNmxpSGPoBX_p5W1JCghpQvdtMV8h5KguyYv1w/viewform?usp=sf_link


Ankiety w formie PDF w wersji do wydruku:

dla mieszkańców:

LINK

dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych :

LINK

dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

LINK

dla osób bezrobotnych:

LINK

dla osób pracujących:

LINK

dla przedsiębiorców MSP:

LINK

dla osób niepełnosprawnych:

LINK

Wyszukiwarka