01.07.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków elektronicznych na nowy okres świadczeniowy 2020/2021, dotyczących następujących rodzajów świadczeń:

Świadczenie „dobry start” (300+)

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

Specjalny zasiłek opiekuńczy,

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków będą udzielane telefonicznie (nr tel. 44 710 01 26 lub 44 710 18 63).

UWAGA!!!

Wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) w w/w okresie nie składa się!!!!!  (prawo do świadczeń wychowawczych jest przyznane do dnia 31 maja 2021 r.)

Wyszukiwarka