23.06.2020

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które nawiedziły nasza gminę w miniony weekend, Wójt Gminy informuje, że osoby, które poniosły szkody i starty na mieniu związku z zaistniałym zdarzeniem mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa finansowane przez Wojewodę Łódzkiego.
Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły starty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Osoby dotknięte skutkami w/w zdarzenia losowego mogą dokonać zgłoszenia osobiście w dniu 24 czerwca 2020r.

( środa) w godzinach od 8: 00 - 10: 00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Os. Niewiadów z załączoną dokumentacją ( oświadczenie i dokumentacja fotograficzna); szczegóły pod numerem telefonu 44 710 18 63 lub 44 710 01 26.

Wszystkie zgłoszenia będą podlegały weryfikacji przez specjalnie powołaną Gminną Komisję ds. Sprawa Szacowania Strat.

Wyszukiwarka