02.06.2020

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

W celu prawidłowego rozeznania problemów społecznych wśród mieszkańców gminy i opracowania właściwej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o anonimowe wypełnienie ankiety, która pozwoli na podjęcie właściwych działań.

Obowiązujący obecnie dokument traci moc z dniem 31.12.2020r., zatem koniecznym jest podjęcie właściwych działań zmierzających do opracowania nowego dokumentu. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Przejdź do ankiety: https://ujazdmieszkancy.webankieta.pl/

 

Wyszukiwarka