06.05.2020

Przyłączenie do sieci gazowej

     Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

 W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:

 1.     Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

 2.     Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej

 3.     Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

 4.     Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

 5.     Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej

6.     Zawarcie umowy kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

 Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej:

 https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej (w tym m.in. dotyczące otrzymanych warunków przyłączenia, podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej, czy realizacji zawartej umowy) należy się skontaktować z

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

 Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim

 ul. Krakowskie Przedmieście 112

 97-300 Piotrków Trybunalski

 tel.: 42 675 92 00 wew. 1

 

 

Portal przyłączeniowy

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zachęca do skorzystania z nowej usługi - Portal przyłączeniowy dostępnej pod adresem internetowym: https://www.psgaz.pl/portal-przylaczeniowy

 

Portal przyłączeniowy to system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwala na złożenie wniosków z dowolnego miejsca i o każdej porze - 24 godziny na dobę. Zapewnia kontrolę oraz przypomina o ważnych etapach w procesie przyłączenia nieruchomości poprzez darmowe powiadomienia SMS lub e-mail.

 

Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu. Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Jedynie zawarcie Umowy o przyłączenie wymaga tradycyjnej formy pisemnej.

 

Wszyscy Klienci mogą złożyć wnioski przez Portal przyłączeniowy.

 

UWAGA: Klienci, którzy będą składać wnioski o przyłączenie na obszarach, gdzie nie mamy wdrożonej pełnej funkcjonalności Portalu przyłączeniowego, otrzymają powiadomienie o zarejestrowaniu wniosku w PSG sp. z o.o. W tych przypadkach, dalsza korespondencja będzie odbywała się z pominięciem Portalu przyłączeniowego w formie tradycyjnej przesyłki pocztowej.

 

Wyszukiwarka