02.01.2020

Zmiana kont bankowych Gminy Ujazd !!!


Rachunki bankowe Gminy Ujazd obowiązujące od 11 stycznia 2020 roku:


13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Rachunek bankowy z tytułu opłaty m.in. skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, za zajęcie pasa drogowego


55 9291 0001 0170 4068 2000 0050 Rachunek bankowy z tytułu dochodów  z działalności gospodarczej


48 9291 0001 0170 4068 2000 0370 Rachunek bankowy z tytułu wadium, depozytu


68 9291 0001 0170 4068 2000 0010 Rachunek bankowy budżetu dla dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach z urzędów skarbowych


 

Uwaga !!! Wpłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualnie nadany numer rachunku bankowego. O nowych numerach indywidualnych rachunków bankowych Mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie, przed terminem płatności w decyzjach w sprawie wymiaru podatku na rok 2020 oraz zawiadomieniach  o wysokościach opłaty za odbiór odpadów.


 

Obsługę kasową od 11 stycznia 2020 roku prowadzi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia w Ujeździe Plac Wolności 12 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:15


 Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Ujeździe pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 38, numer pokoju 16


Wyszukiwarka