12.12.2019

Informacja o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą.

INFORMACJA

 

Drodzy mieszkańcy,

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, informuję o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą (pelet) spełniający wymagania co najmniej klasy 5. W budynkach objętych zadaniem zostanie przeprowadzona ocena energetyczna  określająca moc nowego źródła ciepła oraz dotychczasowe poziomy emisji zanieczyszczeń i ich prognozowana redukcja w wyniku realizacji zadania.

 

Zadaniem mogą zostać objęte:

1.budynki wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, w których nie może być zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza,

2. budynki w których wykonano już docieplenie ścian, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 719 21 29 wew.43 w godz. 12.00-14.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ujazd  pok 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.

 

Realizacja zadania zależna jest od uzyskania przez Gminę Ujazd środków z UE.

Wyszukiwarka