Sołectwo Maksymów

 Sołtys:    

Czesław Biedrzycki    


Rada sołecka:    

Zofia Halina Biedrzycka    

Anna Marus-Rudniak    

Irena Biedrzycka