Sołectwo Maksymów

 Sołtys:

Czesław Biedrzycki


Rada sołecka:

Zofia Halina Biedrzycka

Anna Marus-Rudniak

Irena Biedrzycka

Wyszukiwarka