Sołectwo Łominy

 Sołtys:

Alina Ścibiorek


Rada sołecka:

Marta Karczewska

Katarzyna Karczewska-Ratajczyk

Jadwiga Najder

Grzegorz Białkowski

Marian Karczewski

Zbigniew Najder

Wyszukiwarka