Sołectwo Lipianki

Sołtys:    

Martyna Batorska    


Rada sołecka:    

Katarzyna Madej    

Sylwia Owczarek    

Jacek Gorzkiewicz