Sołectwo Helenów

Sołtys:        

Roman Wojciechowski     


Rada sołecka:        

Wojciech Mazurek        

Mirosław Adamus        

Wiesław Aleksandrowicz