Sołectwo Ciosny

 Sołtys:

Agnieszka Zając - Najder


Rada sołecka:

Agata Kaczmarek

Ewelina Kotynia

Agnieszka Najder

Wyszukiwarka