Sołectwo Buków

 Sołtys:    

Marcin Kolbus       


Rada sołecka:        

Kamil Błoch        

Zbigniew Balcerek        

Jan Kotynia        

Krystyna Stachecka        

Mariusz Kotynia        

Tomasz Gawroński