Sołectwo Bronisławów

 Sołtys:    

Elżbieta Szymańska


Rada sołecka:    

Lucyna Słoń    

Stanisława Latocha    

Iwona Wolak    

Edaward Dolot