Europejski Dzień Języków Obcych w szkole w Osiedlu Niewiadów

We wtorek 9 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków odbyło się III Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego i Niemieckiego pod Patronatem Starosty Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego i Wójta Gminy Ujazd Artura Pawlaka. Do dyktanda z języka angielskiego przystąpiło 20 uczniów a 11 z języka niemieckiego ze szkół Powiatu Tomaszowskiego. W tym roku teksty dyktanda były o tematyce sportowej.

Zwycięzcami dyktanda z języka angielskiego zostali:

  1. Klaudia Skiba – Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 8 w Tomaszowie Maz.

  2. Aleksander Kostanek- Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 8 w Tomaszowie Maz.

  3. Dobromiła Grzmiączka – Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.

Zwycięzcami dyktanda z języka niemieckiego zostali:

  1. Wiktoria Bielas- Szkoła Podstawowa w Komorowie

  2. Agata Ryś- Zespół Przedszkolno- Szkolny nr 8 w w Tomaszowie Maz.

  3. Maja Cedro- Zespół Przedszkolno- Szkolny nr 8 w w Tomaszowie Maz.

Uczestnicy zostali nagrodzeni, a pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy. Głównym sponsorem nagród był wójt Artur Pawlak, Rada Rodziców na czele z przewodniczącą Iwoną Pryczek oraz Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne Dominika Ciacha, który zaśpiewał przebój „We are the champions”, Oliwii Piotrowskiej oraz grupy tanecznej dziewcząt z klasy Va. Organizatorami tego przedsięwzięcia były nauczycielki: Paulina Pryczek i Magdalena Karp-Kuta. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Sponsorom serdecznie dziękujemy.