Szkoła im. Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów

"Dzień 05 października 2018 r. zapisze się w historii naszej szkoły, jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole imienia POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW”. Tak rozpoczęła się uroczystość w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów. A wcześniej… mnóstwo pracy, przygotowań i prób. No i boisko: czy będzie pogodnie? Okazało się, że było pięknie - ponad 20oC i pełne słońce.

O godzinie jedenastej przybyli zaproszeni goście, przed wszystkim Olimpijczycy: Mieczysław Nowicki wiceprezes PKOL, Wanda Panfil, Artur Partyka, Jaromir Radke. Jak zawsze nie zawiedli, tak jak nigdy nie zawodzili na arenach sportowych całego świata. W imieniu władz Województwa Łódzkiego uroczystość zaszczycili: Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu władz Gminy Ujazd Artur Pawlak – wójt gminy Ujazd, Dominika Marjańska – skarbnik gminy Ujazd oraz Kamila Kochelska – sołtys Osiedla Niewiadów. Byli również radni gminy Ujazd. W imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty przybyła Jadwiga Lekan – wizytator, a w imieniu władz olimpijskich Panowie: Waldemar Wendrowski – Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i Robert Papis – Członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na honorowych miejscach zasiedli również kierownicy jednostek Gminy Ujazd. Przybyły poczty sztandarowe: szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe oraz Ochotniczej Straży pożarnej w Przesiadłowie.

Kornel Witkowski – Reprezentant Polski na Olimpiadzie Młodzieży, absolwent szkoły, uroczyście wprowadził ogień – symbol światła, wiedzy i hartu ducha i zapalił znicz.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomasza Białkowskiego odczytał Uchwałę Rady Gminy Ujazd o nadaniu Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów imienia Polskich Olimpijczyków, a dyrektor szkoły i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego o odebrali akt nadania imienia. Ksiądz Kanonik Bogumił Bylinka proboszcz Parafii Św. Wojciecha, na prośbę Rodziców uczniów szkoły, poświęcił nowy Sztandar Szkoły. Rodzice przekazali ufundowany przez siebie sztandar dyrektorowi szkoły, a ten społeczności uczniowskiej. Wszystko odbyło się z należytą powagą w obecności honorowych patronów nadania imienia – zaproszonych Olimpijczyków oraz Joanny Skrzydlewskiej i wójta Artura Pawlaka. Sztandar jest niezwykle piękny i na zgromadzonych zrobił wyjątkowe wrażenie. Dyrektor przedstawił historię szkoły i wygłosił krótka laudację na cześć patronów – Polskich Olimpijczyków, podkreślając patriotyczne wartości polskiego sporu oraz wychowawcze ideały Olimpizmu.

Otwarcia nowego, nowoczesnego „orlika” ze sztucznym oświetleniem wraz z osłonięciem tablicy pamiątkowej „Polskim Olimpijczykom społeczność Szkoły, Osiedla Niewiadów i Gminy Ujazd” dokonał wójt Artur Pawlak wraz z zaproszoną czwórką Olimpijczyków. To chyba najlepszy prezent jaki może otrzymać sportowiec – miejsce do prowadzenia zajęć i treningów dla młodzieży.

Na koniec części oficjalnej goście serdecznie podziękowali za zaproszenie: Mieczysław Nowicki odczytał w imieniu prezesa PKOL okolicznościowy list gratulacyjny, a pani wizytator życzenia od dyrektora Delegatury ŁKO w Piotrkowie Trybunalskim. Goście przekazali całe mnóstwo upominków dla uczniów szkoły, głównie w postaci sprzętu sportowego i wydawnictw albumowych na temat Polskiego Olimpizmu. Również rodzice – naturalni i niezawodni sprzymierzeńcy i przyjaciele szkoły przekazali kosz piłek i koszulek na zajęcia wychowania fizycznego. W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły, którzy jak zawsze nie zawiedli i dali z siebie wszystko. „We are The Champions” Qeen zabrzmiało na koniec. Jesteśmy dumni, że pokazaliśmy nasze możliwości, a przede wszystkim, że już od piątku Polscy Olimpijczycy są patronem niewiadowskiej szkoły. To zobowiązuje

„Składam serdeczne podziękowania dla wójta gminy Ujazd Pana Artura Pawlaka za wsparcie przedsięwzięcia – podkreślał dyrektor szkoły Jarosław Kaczorowski - Radzie Rodziców, Pani Iwonie Pryczek, Panu Michałowi Pawłowskiemu, Pani Martynie Wojciechowskiej, Pani Agnieszce Świtek i wszystkim rodzicom, nauczycielom za wszelkie trudne i żmudne przygotowania, oraz znakomitą opiekę nad młodzieżą, a wszystkim uczniom za zaangażowanie, pomoc i postawę.

Fot. ze strony: https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-w-Osiedlu-Niewiadów-im-Polskich-Olimpijczyków-1551779258375498/


 


Wyszukiwarka