Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt

Informacja dla posiadaczy zwierząt
o obowiązku składania spisów zwierząt !!!


Rolniku składając spis zwierząt dziś unikniesz kolejek!!!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Rolnicy posiadający 15 sztuk bydła i więcej proszeni
są o dostarczenie w/w spisów na nośnikach elektronicznych
w arkuszu kalkulacyjnym „excel”, co pozwoli znacząco skrócić czas ich obsługi.