UWAGA MIESZKAŃCY! „AZBEST”

Wniosek dla mieszkańca- Azbest.pdf

Wniosek dla mieszkańca- Azbest.docx


UWAGA MIESZKAŃCY!

„AZBEST”

Wójt Gminy Ujazd informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie w 2018 roku dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Ujazd pokój nr 15 oraz na stronie internetowej www.ujazd.bip.cc  - (aktualności).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15 w  terminie do 20 marca 2018 r.