Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów gm.Ujazd


BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANDARDZIE PASYWNYM

W MIEJSCOWOŚCI OJRZANÓW, GM. UJAZD

 

CEL PROJEKTU: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE UJAZD POPRZEZ REALIZACJĘ DEMONSTRACYJNEGO PROJEKTU POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PASYWNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI ZAPEWNIAJĄCEJ KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA, PRZYCZYNIAJĄCEGO SIĘ DO OGRANICZENIA STRAT CIEPŁA I ZMNIEJSZENIA POZIOMU KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH.

 

REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO OGRANICZENIA DEGRADACJI LOKALNEGO ŚRODOWISKA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (W TYM CO2) DO POWIETRZA W POWIECIE TOMASZOWSKIM. WPŁYNIE TO Z KOLEI NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA I W KONSEKWENCJI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (POPRAWY WARUNKÓW DO ŻYCIA MIESZKAŃCÓW CAŁEGO WOJEWÓDZTWA).

PODJĘTE DZIAŁANIA SPOWODUJĄ ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII I PALIW W SEKTORZE PUBLICZNYM (W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) TJ. BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OJRZANOWIE W GMINIE UJAZD, POPRZEZ ZASTOSOWANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII POZWALAJĄCYCH NA EFEKTYWNE I OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ ORAZ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZĄ BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE SAMORZĄDU (POPRZEZ OGRANICZENIE RYZYKA AWARII ZASILANIA BUDYNKU).

BENEFICJENTGMINA UJAZD

 Budowa świetlicy wiejskiej.pdf

Wyszukiwarka