Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu   -  Grzegorz Zimnicki

Pracownicy                  -  Rafał Chwaliński

                                       -  Adam Zimnicki

                                       - Dariusz Koniarz

                                       - Małgorzata Bąk

                                       -  Nina Olszyńska

                                       -  Jolanta Stańczyk

 

Wyszukiwarka