Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu        - Dominika Marjańska

Pracownicy:                   - Karol Ogórek

                                      - Romana Andryszek

                                      - Magdalena Sęk

                                      - Krawczyk Edyta

                                      - Żaneta Kut