Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. A

tel.:  44 719 31 50, 719 31 51

mail:  zgkim@ujazd.com.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.zgkim.ujazd.com.pl

Rach. Bankowy w PBS o/Ujazd Nr.: 95 8985 0004 0060 0600 0169 0001Kierownik jednostki:
Wojciech Tarnawczyk


Wyszukiwarka