Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe


Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe

97-225 Ujazd, ul. Parkowa 4

tel.:  44 719-21-12

mail:  gzoz@ujazd.com.pl

 Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.gzoz.ujazd.com.pl

Strona internetowa: http://tgzoz.ujazd.com.pl/Dyrektor jednostki:

Jolanta Łuczka-Nita

Wyszukiwarka