DOKUMENTY DO POBRANIA

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania Patronatu Wójta Gminy Ujazd.pdf

Wniosek o udzielenie Patronatu Wójta Gminy Ujazd.docx

Sprawozdanie z imprezy objętej Patronatem Wójta Gminy Ujazd.docx

Zarządzenie Nr 241/2016

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu przez Wójta Gminy Ujazd

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948)

zarządza się, co następuje

 

            § 1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Gminy Ujazd ustanawia się regulamin przyznawania patronatu przez Wójta Gminy Ujazd, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam młodszemu referentowi ds. promocji i partycypacji społecznej.

            § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ujazd

 (-) Artur Pawlak

 

Wyszukiwarka