Informacje o zgłoszonych konkursach

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami:

 

4.3 Współpraca ponadnarodowa

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa/

 

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-programy-stypendialne-i-mobilnosci-ponadnarodowej/

 

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-projekty-konkursowe-911-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym/

 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski

 

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia_i_konferencje/321-%C5%9Broda-z-funduszami-dla-przedsi%C4%99biorstw-na-projekty-b-r-oraz-innowacje%E2%80%9D

 

Wyszukiwarka