Komisje Rady

Nazwa Komisji Rady

Symbol 

Typ Komisji

Komisja Budżetu i Promocji

KBiP

stała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

KSWiP

stała

Komisja Spraw Społecznych

KSS

stała

Komisja Rewizyjna

KR

stała

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

KGOŚiB

stała


Komisja Budżetu i Promocji

Imię / nazwisko

 Funkcja w komisji

Białkowski Tomasz

 Przewodniczący Komisji

Zimny Piotr

 Zastępca Przewodniczącego

Bukowski Bogusław

 Członek Komisji

Matera Sławomir

 Członek Komisji

Ronek Arkadiusz

 Członek Komisji

Sitarek Agnieszka

 Członek Komisji

Skorzycki Sylwester

 Członek Komisji

Stoś Agnieszka

 Członek Komisji

Wolniewicz Rafał

 Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Imię / nazwisko

 Funkcja w komisji

Stoś Agnieszka

 Przewodniczący Komisji

Bąbol Roman

 Członek Komisji

Bukowski Bogusław

 Członek Komisji

Grad Marek

 Członek Komisji

Stachecka Wiesława

 Członek Komisji

 

Komisja Spraw Społecznych

Imię / nazwisko

 Funkcja w komisji

Bukowski Bogusław

 Przewodniczący Komisji

Fijałkowska Katarzyna

 Zastępca Przewodniczącego

Białkowski Tomasz

 Członek Komisji

Kozakow Maciej

 Członek Komisji

Sitarek Agnieszka

 Członek Komisji

Stachecka Wiesława

 Członek Komisji

Wolniewicz Rafał

 Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Imię / nazwisko

 Funkcja w komisji

Grad Marek

 Przewodniczący Komisji

Białkowski Tomasz

 Członek Komisji

Fijałkowska Katarzyna

 Członek Komisji

Stoś Agnieszka

 Członek Komisji

Zimny Piotr

 Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

Imię / nazwisko

 Funkcja w komisji

Bąbol Roman

 Przewodniczący Komisji

Skorzycki Sylwester

 Zastępca Przewodniczącego

Grad Marek

 Członek Komisji

Kozakow Maciej

 Członek Komisji

Matera Sławomir

 Członek Komisji

Ronek Arkadiusz

 Członek Komisji

Sitarek Agnieszka

 Członek Komisji

Stachecka Wiesława

 Członek Komisji

Zimny Piotr

 Członek Komisji

 

 

Wyszukiwarka