Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2020 roku

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Łodzi

 

Zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2020 roku”

 

 

Realizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zadania: 29 081,05 PLN

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 24 234,00PLN

 

 

 

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2020 roku.

www.zainwestyjwekologie.pl