Sołectwo Zaosie

Sołtys:    

Sławomir Ostrowski        


Rada sołecka:    

Wioletta Lewandowska        

Władysława Skrzypczyk        

Zbigniew Woźniak