Sołectwo Wykno


Sołtys:

Stefania Sosnowska


Rada sołecka:

Zofia Rajska

Paulina Batorska

Mateusz KusidełWyszukiwarka