Sołectwo Ujazd


Sołtys:

Tomasz Sobczak


Rada sołecka:

Ireneusz Knap

Beata Myśliwiec

Iwona Wolniewicz

Elżbieta Ćwikła

Łukasz Ćwikła

Anna Ćwikła

Wyszukiwarka