Sołectwo Ujazd


Sołtys:    

Tomasz Sobczak    


Rada sołecka:    

Ireneusz Knap    

Beata Myśliwiec    

Iwona Wolniewicz    

Elżbieta Ćwikła        

Łukasz Ćwikła    

Anna Ćwikła