Sołectwo Stasiolas

Sołtys:    

Tadeusz Woźniak    


Rada sołecka:    

Anna Miarka    

Małgorzata Będzyńska    

Bogdan Kopeć