Sołectwo Skrzynki

Sołtys:

Jakub Wolak


Rada sołecka:

Bożena Lasota

Marzena Lasota

Grażyna Pawlak

Adam Zimnicki

Jan Kowalczyk

Wyszukiwarka