Sołectwo Sangrodz

 Sołtys:

Robert Wujek


Rada sołecka:

Ilona Kut

Robert Kwiatkowski

Patryk Owczarek

Grzegorz Kwiatek

Dawid Pągowski

Wyszukiwarka