Sołectwo Przesiadłów

 Sołtys:

Agnieszka Hojnacka


Rada sołecka:

Marek Grad

Sławomir Pająk

Dorota Zaremba

Wyszukiwarka