Sołectwo Przesiadłów

 Sołtys:    

Agnieszka Hojnacka    


Rada sołecka:    

Marek Grad    

Sławomir Pająk    

Dorota Zaremba