Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds pozyskiwania funduszy i wspierania przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i wspierania przedsiębiorczości

 

 

            Wójt Gminy Ujazd informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. pozyskiwania funduszy i wspierania przedsiębiorczości wybrana została Pani Agata Ciecińska - Borowska, zamieszkała Tomaszów Mazowiecki.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka Pani Agata Ciecińska - Borowska wykazała się znajomością zagadnień w zakresie pozyskiwania, rozliczania funduszy pomocowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej, znajomością przepisów ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, itp. a tym samym wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej niezbędnej do świadczenia pracy na stanowisku do spraw pozyskiwania funduszy i wspierania przedsiębiorczości. Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała 55 punktów.

            W związku z powyższym Komisja postanowiła jak wyżej.

 

 

Ujazd, dnia 8 lipca 2013 r.

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera