Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ujazd

W poniedziałek 6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe miało miejsce pierwsze spotkanie Rady Seniorów Gminy Ujazd, która powołana została Uchwałą Rady Gminy Ujazd z 28 listopada 2016 r.

Rada po raz pierwszy zebrała się w składzie: Tomasz Białkowski, Sanisława Czechowicz, Janina Kamińska, Marianna Karlińska, Stanisław Kwaśkiewicz, Marek Muskała, Regina Nawrocka-Zając, Grażyna Przybysz i Grażyna Stańdo. Zgodnie ze statutem pierwszym obradom przewodniczył Radny-Senior Stanisław Kwaśkiewicz.

Na posiedzenie zostali zaproszeni również: Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak, Sekretarz Gminy Ujazd Barbara Wojtaszek, Skarbnik Gminy Ujazd Dominika Marjańska i Kierownik GOPS w Ujeździe Małgorzata Król.

Rada Seniorów Gminy Ujazd będzie miała charakter organu opiniotwórczego, doradczego i inicjatywnego jeżeli chodzi o kwestie dotyczące osób starszych, których procentowy udział w ogóle populacji wzrasta z każdym rokiem. Będzie stanowić płaszczyznę wymiany informacji, formułowania postulatów do władz samorządowych. Jednocześnie ma ułatwić aktywizację osób starszych i wykorzystać ich doświadczenie w działaniach organów władzy gminy. Założenia programu "Gmina Ujazd dla seniorów" przedstawił na wstępie wójt Artur Pawlak, podkreślając wagę, jaką do powstania Rady Seniorów przykłada lokalny samorząd. Życząc wszystkiego najlepszego zapewnił jednocześnie, że tak jak dotychczas będzie osobiście angażował się w pomoc tej ważnej grupie społeczności gminnej. Wójt wręczył jednocześnie każdemu członkowi Rady list gratulacyjny z życzeniami twórczej pracy na rzecz integracji, wspierania osób starszych i reprezentowania ich interesów w lokalnym środowisku.

Głównym tematem spotkania było wybranie organów wykonawczych Rady. W wyniku wyborów jednogłośnie powołani zostali: na stanowisko Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Ujazd – Marek Muskała, na stanowisko Wiceprzewodniczącego – Tomasz Białkowski a Sekretarzem Rady została Grażyna Przybysz.

Jak podkreślił Przewodniczący Marek Muskała, kolejne spotkanie będzie miało miejsce już wkrótce. Wszystkie będą się odbywały w budynku GOK, w Sali Konferencyjnej.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera