Wójt Gminy Ujazd ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd
z dnia 27.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Ujazd
ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami
dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”

ZAŁĄCZNIKI:
DOCXZał. nr 1 ogłoszenie o konsultacjach.docx

PDFZał. nr 2 Program rewitalizacji Gminy Ujazd_16_02.pdf

DOCXZał Nr 3 formularz konsultacyjny.docx

 

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie  prezentowanej treści dokumentu.  

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”.

Projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023” udostępniony będzie mieszkańcom:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat,

 

Zasięg terytorialny konsultacji :

Gmina Ujazd

 

Termin i forma konsultacji:  

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 6 marca 2017r. do 15 marca 2017 r.  

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania propozycji i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną,                       z wykorzystaniem formularza konsultacji, dostępnego:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat.

 

Otwarte zebranie konsultacyjne odbędzie się w dniu 7 marca 2017r. o godzinie 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe (sala konferencyjna), Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd 

 

Wypełniony formularz konsultacji społecznych można przekazać:

  1. w wersji papierowej osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6,                      97-225 Ujazd z dopiskiem na kopercie „Formularz konsultacji „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”,
  2. wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: wpisując w temacie wiadomości e-mail: „Formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Urzędu);

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych:

Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Ujazd.

  

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera