Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeździe ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

 

 

Przedmiot naboru:

 

1.   Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz

  1. Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkół w Ujeździe ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd

  1. Okres zatrudnienia: od 1 września 2013 do 31 sierpnia  2014 r. na czas zastępstwa.
  2. Pensum: 30 godzin tygodniowo (cały etat)

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Życiorys (CV).
  2. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectwa kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych.
  3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (jeśli kandydat takie posiada).
  4. Świadectwa pracy na stanowisku nauczyciela (kopie) (jeśli kandydat takie posiada).
  5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Ujeździe,
ul. Rokicińska 6,  97-225 Ujazd do dnia 2 sierpnia 2013 r. do godz. 1500.

Tel. 44 719 22 30

VII. Opis procedury wyłaniania kandydata

Kandydaci spełniający wymagania zostaną zaproszeni  telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi  dyrektor  Zespołu Szkół w Ujeździe.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera