Od Pomysłu do Biznesu

pokl-wup-ue-logo.png

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
W związku ze zwiększeniem kwoty funduszu pożyczkowego działającego w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu”, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza otwarty nabór zgłoszeń do projektu. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków finansowych.
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w związku ze zgromadzeniem odpowiedniej kwoty wolnych środków finansowych Funduszu przeznaczonych na udzielenie pożyczek w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” wznawia nabór do projektu.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) preferencyjne
pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.
 
Oferta pożyczkowa skierowana jest do osób fizycznych, które spełniają
łącznie następujące warunki:
*         zamieszkują bądź uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego
*         w wieku od 18 do 64 roku życia
*         bez względu na status na rynku pracy oraz wykształcenie
*         nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie były wspólnikiem lub udziałowcem spółki osobowej bądź spółki z o.o. w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu
*         nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością
 
Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.
 
Pożyczki udzielane są w kwocie do 50 000,00 złotych.
 
Pożyczki mogą zostać przeznaczone na:
1)      pokrycie  wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku
trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, wartości niematerialne i
prawne)
2)      zakup środków obrotowych: towarów handlowych bądź surowców
produkcyjnych  (do wysokości 30% udzielonej pożyczki)
 
Okres spłaty pożyczki wynosi:
- maksymalnie 60 miesięcy
- dopuszcza się maks. 12-miesięczną karencję w spłacie kapitału.
 
Wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 5%
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności  gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.
 
Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią
pomoc de minimis.
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
 
I etap:
Wstępny proces rekrutacji do projektu na podstawie Formularzy zgłoszeniowych
oraz rozmowy kwalifikacyjnej
Kandydat na Wnioskodawcę, który pozytywnie przeszedł wstępny proces
rekrutacji otrzymuje status Wnioskodawcy.
 
II etap:
Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie Wniosku o
udzielenie pożyczki złożonego przez Wnioskodawcę.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera