Sesja absolutoryjna Rady Gminy Ujazd

W czwartek 30 czerwca Rada Gminy Ujazd jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i również jednogłośnie udzieliła absolutorium urzędującemu Wójtowi Gminy Ujazd Arturowi Pawlakowi. We wspomnianym roku dochody gminy  wyniosły 30,33 mln zł. (100,12% założonego planu), wydatki - 29,17 mln zł. (95,64% założonego planu), co zaowocowało nadwyżką w budżecie w wysokości 1,16 mln zł.
Jeszcze przed głosowaniem wójt, podkreślając: "jedną z najważniejszych rzeczy jest dla mnie edukacja i wychowanie naszych dzieci" poprosił dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli o podsumowanie osiągnięć, jakie te placówki zanotowały w roku 2015.
Już po głosowaniu wójt zaprosił wszystkich obecnych na występ Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, oraz uroczysty obiad dla radnych i wszystkich uczestniczących w sesjach gości.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera