20 lat Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza

W ciągu ostatnich kilku dni w Gminie Ujazd gościło liczne grono gości reprezentujących samorządy, które współpracują w ramach Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, obchodzacego właśnie swoje dwudzieste urodziny.

Stowarzyszenie powstało w 1996 r. z inicjatywy grupy delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Piotrkowskiego. Jego współzałożycielami były gminy: Budziszewice, Koluszki i Ujazd a pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się właśnie w Ujeździe. Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia był radny Gminy Ujazd Grzegorz Świetlik, który z kilkuletnią przerwą pełni te obowiązki do dzisiaj. Początkowo organizacja skupiała się na promocji wejścia Polski do Unii Europejskiej współorganizując spotkania "Regionalizm wobec integracji europejskiej". Po czterech latach działalność Stowarzyszenia została wzbogacona o porozumienia z samorządami zza granicy. Z upływem czasu w ramach tzw. Partnerstwa Wschodniego w wymiarze regionalnym (wymiana młodzieży, spotkania drobnej przedsiębiorczości) rozwijały się kontakty z Białorusią i Mołdawią. W 2010 r. Stowarzyszenie podpisało deklarację współpracy z gminami: Wilejka (Białoruś), Cimislija (Mołdawia), Tasnad (Rumunia) i Beltinci (Słowenia). Porozumienia z pojedynczymi samorządami zza granicy podpisywane były również przez poszczególne gminy skupione w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie podpisało umowę partnerską ze Związkiem Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Jest również członkiem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. W 2013 r. przystąpiło też do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Stowarzyszenie promuje gminy wchodzące w jego skład, jak również firmy, które istnieją na ich terenie. Współorganizuje regionalne wydarzenia z dziedziny kultury, sztuki, oświaty i biznesu, w tym wystawy i konferencje.
W sobotę 18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe miało miejsce uroczyste spotkanie rocznicowe Stowarzyszenia. Licznych gości: przedstawicieli gmin stowarzyszonych i współpracujących oraz delegacje gmin zagranicznych.
Obowiązki gospodarza spotkania pełnił Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza Grzegorz Świetlik. Był czas na wspomnienia, szczególnie, że z zaproszenia na spotkanie skorzystały również osoby, które asystowały inauguracji prac Stowarzyszenia. Podkreślano rolę organizacji w dzieleniu się doświadczeniami samorządu polskiego, który ma za sobą już ponad ćwierć wieku doświadczeń. Ma to szczególną rolę właśnie dla samorządów z krajów, które starają się nawiązywać współpracę z Unią Europejską i korzystać z polskich doświadczeń.
Spotkaniu towarzyszyły również okolicznościowe wystawy poświęcone współpracującym gminom, oraz rocznicowa, nawiązująca do 1050 rocznicy Chrztu Polski i postaci księżnej Dobrawy - matki królów polskich.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera