Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 czerwca 2016 roku

         Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) Wójt Gminy Ujazd podaje do publicznej wiadomości ofertę założoną przez organizację pozarządową dotyczącą wsparcia zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

            W dniu 08 czerwca 2016 roku Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jagiellońska 2, 97-200 Tomaszów Maz. złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  pt. „Organizacja programu sportowo – rekreacyjnego w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ujazd – wyjazdy kolonijno-obozowe SIANOŻĘTY i NIECHORZA 2016”

 

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujazd,
  2. stronie internetowej Gminy Ujazd,
  3. stronie BIP Gminy Ujazd.

            Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty wypełniając formularz uwag, który należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną na adres:

 

Uwagi należy zgłaszać do dnia  22 czerwca 2016 r.

*Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.

 

W załączeniu:

  1. Oferta złożona przez Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” w Tomaszowie Maz.
  2. Formularz uwag zgłaszanych do oferty

 

DOCFORMULARZ UWAG do oferty realizacji zadania publicznego Klubu sportu, rekreacji, turystyki i pływania NEMO.doc

PDFUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożona przez Klub sporu, rekreacji, turystyki i pływania NEMO.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera