Informacja Wójta Gminy Ujazd dotyczaca Stowarzyszenia Iskierka

 

Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” z siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Iskierkowa hipoterapia 2”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe, na stronie internetowej Gminy Ujazd oraz w BIP Gminy  Ujazd.

 

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. Iskierkowa hipoterapia 2” Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” przyznano dotację celową z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 900,00 złotych.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera